Ρεαλιστική Αυτοάμυνα σε Επιθέσεις Μαχαιριού

To μαχαίρι εκτός απο το πιο αρχαίο όπλο του ανθρώπου παραμένει ακόμη και στις μέρες μας και το πιο επικίνδυνο για κοντινή μάχη.Η χρήση του είναι ιδιαίτερα απλή και δεν χρειάζεται κάποιος να έχει ιδιαίτερες ικανότητες ή γνώσεις για να κάνει ζημιά στον αντίπαλο.Επίσης είναι αθόρυβο στην χρήση του και δεν χρειάζεται «επαναγέμιση» όπως τα πυροβόλα όπλα.Για αυτούς τους βασικούς αλλά και για πολλούς ακόμη λόγους το μαχαίρι παραμένει μέχρι και σήμερα στην επικαιρότητα καθώς τόνοι μελανιού έχουν γραφτεί όσων αφορά την αποτελεσματική αντιμετώπιση του.

Καταρχήν, για να υφίσταται η ρεαλιστική εκπαίδευση και προετοιμασία του ασκούμενου για την υποτιθέμενη αντιμετώπιση μαχαιριού θα πρέπει να υπάρχει μία βασική και αρκετά παρεξηγημένη ικανότητα ώς προυπόθεση.Αυτή δεν είναι άλλη από την χρήση του μαχαιριού.Επειδή το μαχαίρι έχει αρκετές γωνίες για πλήξη του αντιπάλου και μεγάλο ρεπερτόριο κοψίματων και καρφώματων, η εφαρμογή άοπλων τεχνικών για την αντιμετώπισή του χρήζει ιδιαίτερης προσοχής,τόσο απο τον Εκπαιδευτή όσο και απο τον ασκούμενο.Αν ο ασκούμενος δεν γνωρίζει τον χειρισμό του δεν έχει καμία απολύτως ελπίδα αντιμετώπισης του,πόσο μάλλον αν ο αντίπαλος είναι γνώστης στον χειρισμό του.Ο βασικός λόγος είναι ότι μία πραγματική επίθεση δεν έιναι προκαθορισμένη και ανα πάσα ώρα και στιγμή μπορεί ο επιτιθέμενος να αλλάξει με μεγάλη ευκολία την γωνία,το είδος και το ύψος της επίθεσης.Η εκπαίδευση στην χρήση μαχαιριού θα βοηθήσει τον ασκούμενο να κατανοήσει τις πολλές εναλλακτικές που έχει ο επιτιθέμενος με την λεπίδα και να αποκτήσει μία πραγματική εικόνα για τις πραγματικές δυσκολίες που ενδεχομένως θα συναντήσει σε μία ενδεχόμενη επίθεση.

Συνοψίζωντας τα παραπάνω , θα πρέπει ο ασκούμενος που πραγματικά τον ενδιαφέρει η ρεαλιστική αυτοάμυνα σε μαχαίρι να ακολουθήσει έναν «δρόμο»όπου χρήση και άμυνα μαχαιριού να υπάρχουν ταυτόχρονα στην εκπαίδευση του.Αλλά μέχρι και σε αυτόν τον τομέα θα πρέπει να συμπίπτει το άοπλο με το ένοπλο κομμάτι.Ούτως ή αλλως το μαχαίρι είναι απλά η προέκταση του σώματος.Οπότε αναγκαστικά για να αποκτήσει το σώμα μυική μνήμη θα πρέπει η άοπλη και ένοπλη μάχη να είναι το ίδιο.Το σώμα είναι πιο εύκολο να θυμάται ένα πραγμα στις αντιδράσεις του.Αν γίνεται διαφορετική προπόνηση με μαχαίρι και διαφορετική στην άοπλη τότε μόνο καλό δεν κάνει αυτή η εκπαίδευση στον ασκούμενο.

Με λίγα λόγια η ικανότητα του εκπαιδευόμενου στον χειρισμό μαχαιριού είναι ο πραγματικός καθρέφτης της ικανότητας στην ρεαλιστική αντιμετώπιση του…Η χρήση του μαχαιριού αποτελεί σημαντικό και αναπόσαστο κομμάτι της εκπαίδευσης του ασκούμενου και γίνεται όχι σαν αυτοσκοπός για επιθετικές τακτικές μάχης αλλά για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του άκρως επικίνδυνου αυτού όπλου..

Chief Instructor – Christos Protonotarios